ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อะไรคือขั้นตอนการเข้าประเทศใหม่สำหรับลูกค้าที่จะไปเยือนแคนาดา

ปัจจุบัน ลูกค้าที่จะไปเยือนแคนาดาสามารถใช้ตู้บริการอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น ที่สนามบินนานาชาติโทรอนโต เพียร์สัน เพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขาก่อนเข้าประเทศ ลูกค้าทุกคน รวมถึงพลเมืองแคนาดา สามารถสแกนเอกสารการเดินทาง ถ่ายรูปตัวเอง และการยืนยันตัวตนทางหน้าจอสำหรับการเข้าประเทศ

หากคุณต้องการ คุณยังสามารถทำการยืนยันตัวตนของคุณได้ล่วงหน้าได้อีกด้วย โดย ดาวน์โหลดแอพมือถือ CanBorder - eDeclaration(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในหน้าต่างใหม่)(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในหน้าต่างใหม่) และสแกนรหัส QR ของคุณได้ที่ตู้บริการอัตโนมัติทันทีที่ไปถึง

ตู้บริการอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นจะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยทางพรมแดน และลดเวลารอคอยที่สนามบินของแคนาดา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยบริการชายแดนแคนาดา(เปิดในหน้าต่างใหม่)

คำถามที่เกี่ยวข้อง