ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร และจะใช้ได้อย่างไร

เพื่อประหยัดเวลาของคุณ วันนี้สายการบินเอมิเรตส์ได้มีบริการบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมืองสำหรับเที่ยวบินขาออกบางเมือง หากคุณเช็คอินทางออนไลน์ คุณจะได้รับเพียงบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะเหมือนกับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่คุณได้รับจากเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินทุกประการ บัตรนี้จะมีการระบุหมายเลขที่นั่ง และรายละเอียดของเที่ยวบิน เมื่อคุณทำการเช็คอินออนไลน์เสร็จสิ้น จะมีการระบุหมายเลขประตูขึ้นเครื่องของคุณไว้ด้วย

เมื่อคุณทำการเช็คอินออนไลน์เสร็จสิ้น คุณสามารถเลือก ดู/พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หรือกำหนดให้ระบบส่งอีเมลให้คุณได้ แค่พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณออกมา และนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์ Bag Drop หากคุณต้องการเช็คอินสัมภาระ หรือจะมุ่งหน้าไปยังประตูขึ้นเครื่อง

หากคุณไม่สามารถพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณสามารถพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องได้ที่จุดบริการเช็คอินด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ หรือไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรตส์

eboarding-pass.png