ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อัตราการแลกที่ใช้กับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมคืออะไร

นี่ไม่ใช้อัตราที่กำหนด อัตราการแลกอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่ต้นทาง จุดหมายปลายทาง จุดขาย จำนวนเที่ยวบิน วันที่เดินทาง ฤดูที่เดินทาง ราคาค่าโดยสาร ห้องโดยสาร สถานภาพของสมาชิก ช่องทางการขายของเอมิเรตส์ หรือสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นประกอบรวมกัน เมื่อคุณจองบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมที่เว็บไซต์ emirates.com คุณจะเห็นอัตราการแลกที่ใช้จริงได้จากหน้าชำระเงิน สำหรับเที่ยวบิน flydubai ที่ใช้เงินสด+ไมล์สะสม คุณสามารถจองบัตรโดยสารได้ที่ flydubai.com และหน้าการชำระเงิน คุณจะเห็นอัตราการแลกตามจริงที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่เกี่ยวข้อง