ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
NZeTA คืออะไร
NZeTA คือระบบการควบคุมชายแดนใหม่ของนิวซีแลนด์ที่จะทำให้คุณเข้าไปยังนิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า หากคุณมาจากประเทศที่ได้รับการงดเว้นการขอวีซ่า เดินทางด้วยเรือสำราญหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลีย คุณสามารถขอ NZeTA ออนไลน์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์
คำถามที่เกี่ยวข้อง