ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
SG Arrival Card คืออะไร
ในปี 2020-2021 สิงคโปร์จะหยุดใช้บัตรขาเข้าแบบกระดาษ ซึ่งนี่หมายความว่าคุณสามารถประหยัดเวลาและส่งข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ SG Arrival Card ภายใน 14 วันหลังจากที่ออกเดินทาง เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ e-services ของรัฐบาลสิงคโปร์
คำถามที่เกี่ยวข้อง