ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สมาชิก Gold Partner คืออะไร

สมาชิก Emirates Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถเสนอชื่อสมาชิกรายอื่นเพื่อเป็นสมาชิกระดับ Gold ซึ่งอาจเป็นคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน สมาชิกที่เสนอชื่อจะต้องเลือก Gold Partner ของตนภายในรอบของระดับชั้น 12 เดือน สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อ Gold Partner สามารถป้อนนามสกุลและหมายเลขสมาชิกของผู้ที่ตนจะเสนอชื่อในแบบฟอร์มได้ที่หน้าสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ในบัญชีของตน ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดโทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์

คำถามที่เกี่ยวข้อง