ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หัวหน้าครอบครัวคืออะไร
หัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างบัญชีครอบครัวของฉัน, เพิ่มสมาชิก, ลบสมาชิก, ทำการจองการเดินทาง, แลกไมล์สะสม Skywards และจัดการบัญชีประจำวันอื่น ๆ ทั้งหมด  สมาชิกใดก็ตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเป็นหัวหน้าครอบครัวได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง