ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะทำอย่างไร ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ก่อนที่ไมล์สะสม Skywards จะหมดอายุ

ถึงแม้ว่าคุณจะต้องแลกไมล์สะสม Skywards ของคุณ ก่อนที่จะหมดอายุลง คุณก็ยังสามารถใช้เพื่อจองบัตรโดยสารรางวัลที่มีอายุสูงสุด 12 เดือนได้ ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเดินทางก่อนที่ไมล์สะสมจะหมดอายุลง คุณก็ยังสามารถใช้แลกการเดินทางในอนาคตได้ในตอนนี้

หากคุณมีไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้าในบัญชีของคุณ คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสมได้อีก 12 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุเดิม โปรดเยี่ยมชมหน้าซื้อไมล์สะสม เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง