ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากฉันไม่สามารถแลกไมล์สะสม Skywards ในเที่ยวบินที่มีความต้องการสูงได้จะต้องทำอย่างไร

หากคุณต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีความต้องการสูง การเลือกรางวัล Flex Plus จะเหมาะสมที่สุด เที่ยวบินนี้ใช้ไมล์สะสมมากกว่ารางวัล Saver แต่คุณจะมีช่วงวันที่ของการเดินทางที่กว้างกว่า ในที่นั่งชั้นหนึ่ง คุณสามารถเลือกระหว่างรางวัล Flex และ Flex Plus

คำถามที่เกี่ยวข้อง