ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะเกิดอะไรขึ้นกับไมล์สะสม ในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต

ในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต Emirates Skywards อาจคืนไมล์สะสมของสมาชิกที่เสียชีวิตที่มีในบัญชี ‘ครอบครัวของฉัน’ แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย โดยที่บัญชี ‘ครอบครัวของฉัน’ ของสมาชิกที่เสียชีวิตจะต้องมีไมล์สะสมขั้นต่ำ 2,000 ไมล์ ณ เวลาที่ Emirates Skywards ได้รับใบคำขอไมล์สะสมดังกล่าว ตามดุลยนิจของเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว

คำถามที่เกี่ยวข้อง