ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากฉันออกจากบัญชีครอบครัวของฉัน จะเกิดอะไรขึ้นกับไมล์สะสมที่ฉันแบ่งปันไป
ไมล์สะสมจะยังคงอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉัน และสามารถใช้ได้โดยหัวหน้าครอบครัวสำหรับสมาชิกในบัญชีครอบครัวของฉันปัจจุบัน/ยังอยู่เท่านั้น
คำถามที่เกี่ยวข้อง