ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อะไรจะเกิดขึ้น หากประสบปัญหาระหว่างการเช็คอินทางออนไลน์
หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิค หรือไม่สามารถทำการเช็คอินให้เสร็จได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม โปรดไปที่สนามบินเพื่อเช็คอินตามปกติที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเอมิเรตส์ โดยเผื่อเวลาให้เพียงพอในการทำขั้นตอนเช็คอินตามปกติที่สนามบิน
คำถามที่เกี่ยวข้อง