ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนสามารถชำระเงินในรูปแบบใดได้บ้าง

การชำระเงินสำหรับธุรกรรมการซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนนั้นสามารถทำได้โดยใช้บัตรเครดิตหลักๆ ไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้

ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมของคุณคืน

คำถามที่เกี่ยวข้อง