ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การพิจารณาคุณสมบัติลำดับขั้นหมายความว่าอะไร

การพิจารณาระดับชั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณสะสมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเพียงพอ หรือคุณเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะรักษา สถานภาพระดับชั้นของคุณหรือเลื่อนเป็นระดับถัดไป

เมื่อถึงเวลาพิจารณาของคุณ เราจะนับจำนวนไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกที่คุณสะสมหรือจำนวนเที่ยวบินที่คุณใช้ไป หากคุณมีมากเพียงพอ เราก็จะเลื่อนขั้นให้คุณขึ้นสู่ระดับสถานะต่อไป หรือรักษาไว้ในลำดับขั้นปัจจุบัน หากคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ คุณก็จะถูกลดระดับชั้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง