ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การพิจารณาคุณสมบัติลำดับขั้นแบบวนกลับหมายความว่าอะไร

ไม่ว่าคุณจะลดลำดับขั้น อยู่ในลำดับขั้นเดิม หรือเลื่อนลำดับขั้นในการพิจารณาก็ตาม เราจะไม่รอให้ถึงปีต่อไป เพื่อที่จะประเมินยอดไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกอีกครั้ง แต่เราจะตรวจสอบทุก ๆ เดือนแทน ด้วยวิธีนี้ เราจึงให้โอกาสคุณในการมีคุณสมบัติผ่านหรือเลื่อนลำดับขั้นด้วยการวนรอบช่วงพิจารณาคุณสมบัติลำดับขั้น ดังนั้น เมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือน เราจะนับเพิ่มไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกของคุณหรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อประเมินสถานะของคุณอีกครั้ง การประเมินแบบวนรอบให้คุณมีโอกาส 12 ครั้งในแต่ละปี เพื่อเลื่อนระดับชั้นจากโอกาสเพียงครั้งเดียว

คำถามที่เกี่ยวข้อง