ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เที่ยวบินที่มีสิทธิ์หมายความว่าอะไร เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของระดับชั้น

‘เที่ยวบินที่มีสิทธิ์’ คือ เที่ยวบินที่เดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางบนสายการบินเอมิเรตส์, flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่จัดจำหน่ายโดยเอมิเรตส์ แต่ทำการบินโดยสายการบินอื่น

ต้นทางของคุณคือสนามบินที่คุณเริ่มต้นการเดินทาง และปลายทางของคุณคือสนามบินสุดท้ายที่คุณสิ้นสุดการเดินทาง ดังนั้น เที่ยวบินที่มีสิทธิ์จึงอาจเป็นได้ทั้งการเดินทางขาเข้าและขาออกครบสมบูรณ์ หรือเที่ยวบินเที่ยวเดียว จุดแวะพักไม่ถือว่าเป็นปลายทาง

คำถามที่เกี่ยวข้อง