ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะได้อะไร เมื่ออัพเกรดการจองโดยใช้ไมล์สะสม Skywards

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดของชั้นโดยสารที่คุณอัพเกรด ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสัมภาระเพิ่มเติม สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร และบริการรถพร้อมคนขับ ถ้ามี (ควรขอบริการรถพร้อมคนขับอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง)

โปรดทราบว่าเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารเดิมยังคงถูกบังคับใช้ตลอดเวลา  ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้กับบัตรโดยสารเดิมของคุณ ก็จะยังคงใช้อยู่ แม้หลังจากที่อัพเกรดด้วยไมล์สะสมแล้วก็ตาม

การจองบริการรถพร้อมคนขับใหม่จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ Skywards Business และ First Class Classic Rewards และการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจได้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2019 

คำถามที่เกี่ยวข้อง