ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกคืออะไร

ในขณะที่คุณสามารถใช้ไมล์สะสม Skywards เพื่อแลกซื้อรางวัลได้ คุณจะได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเพื่อช่วยให้คุณเลื่อนสถานภาพสมาชิก และจะได้รับเฉพาะในกรณีที่คุณเดินทางกับสายการเอมิเรตส์และ flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่มีหมายเลขเที่ยวบินเอมิเรตส์ (EK) คุณไม่สามารถรับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจากพันธมิตรของเราได้

จำนวนไมล์สะสมตามลำดับขั้นที่คุณได้รับระหว่างช่วงคัดคุณสมบัติ ระบุว่าคุณอยู่ในลำดับขั้นสมาชิกใด น้ำเงิน เงิน ทอง หรือแพลตินั่ม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Emirates Skywards แต่ละลำดับขั้น

ลำดับขั้นของคุณจะได้รับการอัพเดตอัตโนมัติเมื่อคุณสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้นได้เพียงพอ คุณสามารถดูสถานะลำดับขั้นของคุณและตรวจสอบว่าต้องใช้ไมล์สะสมตามลำดับขั้นอีกเท่าไหร่เพื่อเลื่อนขั้นได้ใน "ใบแจ้งยอดของฉัน"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนไปยังระดับขั้นที่สูงขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสถานะระดับชั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณคุณสมบัติสถานภาพระดับชั้นของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง