ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
กฎและค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินในดูไบมีอะไรบ้าง

สมาชิก Emirates Skywards ทั้งหมดและแขกที่มีสิทธิ์ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์เที่ยวเดียวกัน หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินแควนตัส สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของเราที่สนามบินในดูไบได้ ระดับชั้นของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าการเข้าใช้บริการจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของเอมิเรตส์ได้ที่สนามบินนานาชาติดูไบ คุณสามารถเชิญแขกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกับคุณเพื่อเข้าใช้บริการพร้อมกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver

หากคุณเป็นสมาชิก Skywards ระดับ Silver คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้ฟรี คุณสามารถเชิญแขกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกับคุณเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารพร้อมกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สมาชิกระดับ Silver ยังสามารถซื้อบริการอัพเกรดเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Gold

สมาชิกระดับ Gold จะได้สิทธิการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้ฟรี คุณสามารถเชิญเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์ เที่ยวบินเดียวกับคุณเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารพร้อมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม และหากคุณต้องการเชิญผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้บริการพร้อมกับคุณ คุณสามารถกระทำได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สมาชิกระดับ Gold สามารถซื้อบริการอัพเกรดเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum

สมาชิกระดับ Platinum สามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้ฟรี คุณยังสามารถเชิญแขกที่เป็นผู้ใหญ่ได้หนึ่งท่าน และผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 17 ปีอีกสองท่านที่เดินทางพร้อมคุณในเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกัน เพื่อเข้าใช้บริการที่ห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่งในดูไล หรือห้องพักผู้โดยสารใด ๆ ที่มีคุณสมบัติในเครือข่ายของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม

หากคุณเป็นสมาชิกระดับ Platinum คุณยังสามารถชำระเงินเพื่อเชิญแขกเพิ่มเติมเข้าใช้บริการพร้อมกันได้อีก

อ่านกฎในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงินทั้งหมดและราคา

ราคาค่าเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสำหรับสมาชิก Emirates Skywards ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์และแขกของสมาชิกจะได้แก่:
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งทั้งหมด: 250 ดอลลาร์สหรัฐ
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจทั้งหมด: 125 ดอลลาร์สหรัฐ
ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์: 125 ดอลลาร์สหรัฐ

อัพเกรดจากห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง:
125 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะห้องรับรองผู้โดยสารเท่านั้น)

คำถามที่เกี่ยวข้อง