ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
กฎและค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกมีอะไรบ้าง ยกเว้นที่ดูไบ

สมาชิก Emirates Skywards และแขกที่มีสิทธิ์ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์, flydubai หรือแควนตัสเที่ยวเดียวกัน สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินต่าง ๆ ที่อยู่นอกดูไบได้ ระดับชั้นของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าการเข้าใช้บริการจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่เลือกได้จากเครือข่ายระหว่างประเทศของเรา อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงิน

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่เลือกได้จากเครือข่ายระหว่างประเทศของเรา อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับเต็มในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงิน

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Gold

สมาชิกระดับ Gold สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของเราที่มีอยู่มากมายทั่วโลกนอกดูไบได้ฟรี รวมทั้งห้องรับรองผู้โดยสารของพันธมิตรของเรา และหากคุณต้องการเชิญแขกคนอื่น ๆ ที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันของเอมิเรตส์มาเข้าใช้บริการด้วย คุณสามารถเชิญแขกมาเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่เลือกได้จากเครือข่ายระหว่างประเทศของเรา โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum

สมาชิกระดับ Platinum สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของเราที่มีอยู่มากมายทั่วโลกนอกดูไบได้ฟรี รวมทั้งห้องรับรองผู้โดยสารของพันธมิตรของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชิญแขกที่เป็นผู้ใหญ่ได้หนึ่งคน และผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 17 ปีอีกสองคนที่เดินทางพร้อมคุณในเที่ยวบินเดียวกันของสายการบินเอมิเรตส์ เพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารใด ๆ ที่มีคุณสมบัติในเครือข่ายของเรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม

นอกจากนี้ สมาชิกระดับ Platinum ยังสามารถเชิญแขกคนอื่น ๆ ที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันของสายการบินเอมิเรตส์มาเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่เลือกจากเครือข่ายระหว่างประเทศของเราได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่ใช้ได้ในกรณีที่เดินทางขาออกด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์หรือ flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินแควนตัสเท่านั้น และในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ คุณยังสามารถเชิญแขกคนอื่น ๆ ที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันมาเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับเต็มในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงิน

การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงินในต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่เกี่ยวข้อง