ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างรางวัลเที่ยวบิน Saver, Flex และ Flex Plus

คุณสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ในกฎเกี่ยวกับรางวัลเที่ยวบินของเรา

รางวัล Saver มอบคุณค่าที่ดีที่สุดแก่คุณในเวลาที่เดินทางในช่วงที่มีความต้องการต่ำหรือเมื่อวันเดินทางของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • คุณสามารถเลือกรับรางวัลนี้ได้สำหรับการเดินทางไปกลับในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ
 • คุณสามารถเข้าพักได้นานสูงสุดสามเดือน
 • คุณสามารถเพิ่มจุดหยุดแวะพักได้หนึ่งจุดในการเดินทาง
 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางของคุณได้ภายหลังจากออกบัตรโดยสารแล้วโดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง
 • คุณต้องเสียค่าธรรมเนียม 75 ดอลลาร์สหรัฐหากยกเลิกบัตรโดยสารรางวัล Saver ที่ยังไม่ใช้

รางวัล Flex ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ใช้ไมล์สะสม Skywards มากกว่ารางวัล Saver แต่ให้ที่นั่งว่างมากกว่าในช่วงที่มีความต้องการสูงและเที่ยวบินที่มีความต้องการสูง

 • คุณสามารถเลือกรับรางวัลนี้ได้สำหรับการเดินทางไปกลับ
 • คุณสามารถเข้าพักได้นานสูงสุดสามเดือน
 • คุณสามารถเพิ่มจุดแวะพักได้สองจุดในการเดินทาง
 • คุณสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • คุณต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐหากยกเลิกบัตรโดยสารรางวัล Flex ที่ยังไม่ใช้

รางวัล Flex Plus มีที่นั่งจากการแลกคะแนนสะสมมากกว่าเดิมในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง และช่วงที่มีความต้องการเที่ยวบินสูง

 • คุณสามารถเลือกรับรางวัลนี้ได้สำหรับการเดินทางแบบไปกลับและแบบเที่ยวเดียวในทุกชั้นที่นั่งของการเดินทาง
 • คุณสามารถเข้าพักได้นานสูงสุดหนึ่งปี
 • คุณสามารถเพิ่มจุดแวะพักได้สองจุดในการเดินทาง
 • คุณสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • คุณสามารถยกเลิกบัตรโดยสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง
คำถามที่เกี่ยวข้อง