ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สิทธิประโยชน์ของ Skywards Skysurfers มีอะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมนี้จะคล้ายคลึงกับโปรแกรม Emirates Skywards Skysurfer สามารถได้รับสถานะ Silver หรือ Gold และเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในระดับนั้นๆ ในลักษณะเดียวกันกับสมาชิก Emirates Skywards ทุกประการ นอกจากนี้ Skysurfers ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกเมื่อเดินทาง และมีเว็บไซต์โดยเฉพาะของตัวเอง บัตรสมาชิก และข้อเสนอพิเศษจาก Skywards Skysurfers และกิจกรรมที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ขึ้นบินบ่อยรุ่นเยาว์ Skysurfers ไม่มีสิทธิ์สำหรับสมาชิกระดับ Platinum

สมาชิก Skywards Skysurfers ระดับ Silver:

  • สิทธิ์ – สามารถเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น หากเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ (ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป) ซึ่งมีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารของตนเอง ไม่อนุญาตให้พาแขกเข้าไปใช้บริการได้

สมาชิก Skywards Skysurfers ระดับ Gold:

  • สิทธิ์ – สามารถเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ได้เฉพาะตนเอง + แขกอีกหนึ่งท่าน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ใหญ่ (ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป) หรือผู้มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารของตนเอง