ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์ฐานคืออะไร

ไมล์สะสมเบื้องต้น คือไมล์สะสมมาตรฐานที่ได้รับในบัตรโดยสารเอมิเรตส์ใด ๆ เกณฑ์มาตรฐานสำหรับไมล์ฐาน คือบัตรโดยสารแบบ Flex Plus ชั้นประหยัด ซึ่งเท่ากับ 100% ของไมล์ฐาน

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมของเราดูจำนวนไมล์ที่ได้รับทั้งหมดจากบัตรโดยสารใด ๆ ไมล์รวมประกอบด้วยไมล์สะสมเบื้องต้นสำหรับโซนที่คุณกำลังบินบวกโบนัสต่าง ๆ สำหรับชั้นโดยสารและสถานภาพสมาชิกตามข้อเสนอ

คำถามที่เกี่ยวข้อง