ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
แล้วเที่ยวบินขากลับ/ข้างหน้าจะทำอย่างไร

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีดำเนินการในช่วงระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา

ระบบเช็คอินออนไลน์จะอนุญาตให้คุณเช็คอินสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่กำหนดให้ออกเดินทางภายใน 48 ชั่วโมงของเวลาที่คุณใช้ในการเช็คอินทางออนไลน์ ถ้าเที่ยวบินขากลับหรือข้างหน้าของคุณกำหนดให้ออกเดินทางภายใน 60 ชั่วโมงของเที่ยวบินขาออก ระบบออนไลน์จะอนุญาตให้คุณเช็คอินเที่ยวบินเหล่านี้ ถ้าเที่ยวบินใดก็ตามของคุณถูกกำหนดให้ออกเดินทางนานกว่า 60 ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินขาออกของคุณ คุณจะต้องทำการเช็คอินทางออนไลน์ซ้ำ สำหรับเที่ยวบินที่อยู่ใกล้เวลาออกเดินทางตามกำหนด

โปรดทราบว่า ถ้าเที่ยวบินขากลับ/ข้างหน้าของคุณอยู่นอกกรอบเวลา 60 ชั่วโมงจากสนามบินที่ไม่มีการเช็คอินออนไลน์ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเช็คอินปกติสำหรับเที่ยวบินดังกล่าวที่เคาน์เตอร์หลักของสายการบินเอมิเรตส์

คำถามที่เกี่ยวข้อง