ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
แล้วกระเป๋าสัมภาระ จะทำอย่างไร

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีดำเนินการในช่วงระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา

เพียงแค่ฝากสัมภาระลงที่เคาน์เตอร์เช็คอินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ฝากกระเป๋า

คำถามที่เกี่ยวข้อง