ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากเป็นผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยของสายการบินควอนตัส จะได้รับคะแนนและไมล์สะสมหรือไม่
ไม่ได้ คุณสามารถได้รับเฉพาะไมล์สะสม Skywards หรือคะแนนสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยของสายการบินควอนตัสต่อเที่ยวบิน
คำถามที่เกี่ยวข้อง