ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ถ้าอัพเกรด จะได้รับอาหารตามชั้นโดยสารที่ซื้อหรือชั้นโดยสารที่อัพเกรด

ถ้าคุณยืนยันการอัพเกรดอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง คุณจะสามารถเลือกอาหารจากเมนูในห้องโดยสารที่อัพเกรดแล้วได้ ถ้าคุณอัพเกรดไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนทำการบิน หรือถ้าคุณใช้บริการอัพเกรดทันทีที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือบนเครื่อง เราจะทำอย่างดีที่สุดในการตอบสนองคุณด้วยอาหารจากเมนูของห้องโดยสารที่อัพเกรดแล้ว ถ้าไม่มีอาหารนั้น เราจะเสิร์ฟอาหารจากเมนูของชั้นโดยสารในการจองเดิม โปรดทราบว่าที่กล่าวมานี้ใช้ไม่ได้กับอาหารพิเศษ เช่น ถ้าคุณสั่งอาหารมังสวิรัติหรืออาหารที่ไม่มีกลูเทนล่วงหน้า อาหารดังกล่าวก็จะถูกเสิร์ฟจากเมนูของชั้นโดยสารที่จองมาแต่เดิม

คำถามที่เกี่ยวข้อง