ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากฉันอัพเกรดบนเครื่องด้วยเงินสด ฉันจะได้รับไมล์เพิ่มตามชั้นที่อัพเกรดหรือไม่

ไม่ได้ สมาชิก Skywards จะได้รับไมล์สะสมตามชั้นโดยสารเดิมบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบไมล์สะสมเพิ่มให้แก่สมาชิกในกรณีที่มีการอัพเกรดบนเครื่องซึ่งชำระด้วยเงินสด

คำถามที่เกี่ยวข้อง