ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ถ้าใช้ไมล์สะสมในการอัพเกรด สามารถใช้บริการคนขับรถฟรีได้หรือไม่

เนื่องด้วยระยะเวลาบอกแจ้งที่จำกัดของการอัพเกรดทันที เราจึงไม่สามารถให้บริการเพิ่มเติมนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณอัพเกรดอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยใช้เครื่องมือจัดการการจองทางออนไลน์ของเรา หรือผ่านศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ คุณจะสามารถใช้บริการรถพร้อมคนขับได้

การจองบริการรถพร้อมคนขับใหม่จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ Skywards Business และ First Class Classic Rewards และการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจได้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2019

คำถามที่เกี่ยวข้อง