ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ถ้าฉันชำระเงินค่าเที่ยวบินโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสม ฉันจะยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้หรือไม่

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง และการคืนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง