ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ถ้าเดินทางไม่ครบถ้วน จะมีการโอนไมล์สะสมเมื่อใด

ถ้าคุณบินไม่ครบเที่ยวบินที่ออกบัตรโดยสาร (เช่น ในกรณีที่บัตรโดยสารส่วนหนึ่งได้รับการคืนเงินหรือเป็นโมฆะ) เราจะโอนไมล์สะสมสำหรับเที่ยวบินใดก็ตามที่คุณบินไปแล้วทันทีที่คุณส่งส่วนที่เหลือของบัตรโดยสารของคุณ เพื่อทำการยืนยันหรือคืนเงิน ศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง