ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจ่ายเงินค่าบริการ Wi-Fi แต่ไม่สามารถใช้ได้ ฉันสามารถขอคืนเงินได้อย่างไร

หากคุณได้ชำระเงินค่าบริการ Wi-Fi แต่มีปัญหาในการเชื่อมต่อบนเครื่อง คุณสามารถขอเงินคืนได้โดยตรงจากผู้ให้บริการ Sita OnAir ที่ cs@sitaonair.aero(เปิดไคลเอ็นต์อีเมลของคุณ)

อีเมลยืนยันการซื้อบริการ Wi-Fi ของคุณจะมีรายละเอียดวิธีการติดต่อผู้ให้บริการและขอการคืนเงิน โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายขาเข้าของคุณและทำตามคำแนะนำในอีเมลนี้