ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ธุรกรรมการซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอย่างไร

ธุรกรรมของคุณจะดำเนินการโดย Points.com ซึ่งเป็นพันธมิตรโปรแกรม Emirates Skywards ที่ได้รับอนุญาตและอนุมัติอย่างถูกต้อง เมื่อคุณได้รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิต จะมีรายการ ‘ไมล์สะสม Skywards โดย PTS’ และจำนวนที่ซื้อ

ซื้อไมล์สะสม Skywards หรือมอบไมล์สะสม Skywards เป็นของขวัญ หรือโอนไมล์สะสม Skywards หรือต่ออายุไมล์สะสม Skywards ที่จะหมดอายุ หรือซื้อไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุคืน

คำถามที่เกี่ยวข้อง