ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะต้องมีไมล์สะสม Skywards มากแค่ไหนเพื่อเริ่มต้นใช้เงินสด+ไมล์สะสม

สำหรับการใช้เงินสด+ไมล์สะสมบนเที่ยวบินของเอมิเรตส์ คุณสามารถใช้จำนวนไมล์สะสมเท่าใดก็ได้สำหรับใช้จ่ายค่าบัตรโดยสารของคุณ เราจะนำไปคำนวณกับจำนวนเงินสด* เพื่อลดค่าโดยสารของคุณเราจะนำไปคำนวณกับจำนวนเงินสดเพื่อลดค่าโดยสารของคุณ อัตราการแลกอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับเที่ยวบิน flydubai แบบเงินสด+ไมล์สะสม ไม่มีการจำกัดจำนวนขั้นต่ำในการใช้ลดค่าบัตรโดยสารของคุณ

* อัตราการแลกอาจมีการเปลี่ยนแปลง
คำถามที่เกี่ยวข้อง