ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บัญชีครอบครัวของฉันมีสมาชิกได้กี่คน

เมื่อรวมหัวหน้าครอบครัวแล้ว สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดไม่เกินแปดคน

คำถามที่เกี่ยวข้อง