ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สมาชิก Gold Partner มีอายุนานเท่าไร

สมาชิก Gold Partner จะเชื่อมโยงกับสมาชิกที่เสนอชื่อตราบเท่าที่สมาชิกที่เสนอชื่อยังคงสถานะระดับชั้น Platinum ของตนไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกที่เสนอชื่อถูกลดขั้นลง Gold Partner จะยังคงรักษาสถานะระดับ Gold ของตนได้จนกว่าจะถึงวันที่ทบทวนระดับชั้นครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว จะยังคงสถานะระดับ Gold ได้ก็ต่อเมื่อได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกครบ 50,000 ไมล์ หรือเดินทางครบ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์

คำถามที่เกี่ยวข้อง