ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์สะสม Skywards ที่โอนมีอายุใช้งานนานเท่าใด

ไมล์สะสม Skywards ที่โอนไปมีอายุใช้งานอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่โอน และจะหมดอายุเมื่อสิ้นเดือนเกิดของสมาชิกที่รับในปีที่สาม

โอนไมล์สะสม Skywards ของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง