ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์สะสม Skywards มีอายุใช้งานนานเท่าใด

ไมล์สะสม Skywards ของคุณมีอายุสามปีนับจากวันเดินทาง ภายในปีปฏิทินที่ไมล์สะสม Skywards กำลังจะหมดอายุลง ไมล์สะสมจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นเดือนเกิดของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับไมล์สะสมในเดือนมิถุนายน 2016 และวันเกิดของคุณอยู่ในเดือนสิงหาคม ไมล์สะสมก็จะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2019

คุณสามารถกำหนดข้อความอัตโนมัติจากหน้าบัญชีของฉัน เพื่อเตือนคุณเมื่อไมล์สะสม Skywards กำลังจะหมดอายุ

หากคุณมีไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้าในบัญชีของคุณ คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสมได้อีก 12 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุเดิม โปรดเยี่ยมชมหน้าซื้อไมล์สะสม เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง