ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์สะสม Skywards ในบัญชี My Family สามารถใช้ได้เป็นเวลานานเท่าใด

เช่นเดียวกับไมล์สะสม Skywards ส่วนบุคคล ไมล์สะสมในบัญชีครอบครัวของฉันจะสามารถใช้ได้เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่เดินทาง ภายในปีปฏิทินที่ไมล์สะสม Skywards กำลังจะหมดอายุลง ไมล์สะสม Skywards จะถูกลบออกจากบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อสิ้นเดือนเกิดของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับไมล์สะสมในเดือนพฤษภาคม 2018 และวันเกิดของคุณอยู่ในเดือนสิงหาคม ไมล์สะสมก็จะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2021

คุณสามารถตั้งข้อความอัตโนมัติจากหน้าบัญชีของฉัน เพื่อเตือนให้คุณทราบว่าไมล์สะสม Skywards ในบัญชี Emirates Skywards ของคุณจะหมดอายุเมื่อใด

คำถามที่เกี่ยวข้อง