ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์สะสม Skywards ของฉันจะมีอายุนานเท่าไหร่

ไมล์สะสม Skywards ของคุณจะมีอายุอย่างน้อยสามปี นับจากวันที่คุณได้รับไมล์สะสม ภายในปีปฏิทินที่ไมล์สะสม Skywards ครบกำหนดหมดอายุ ระบบจะหักไมล์สะสม Skywards ตอนสิ้นเดือนเกิดของคุณเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าข้อความอัตโนมัติจากหน้าบัญชีของฉันได้ เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบในกรณีที่ไมล์สะสม Skywards ของคุณกำลังจะหมดอายุ

นอกจากนี้ ไมล์สะสม Skywards ของสมาชิกระดับ Platinum จะไม่มีวันหมดอายุ ตราบเท่าที่ยังคงสถานะระดับชั้น Platinum ได้ โปรดดูที่กฎของโปรแกรม Emirates Skywards เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง