ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ผู้ประสานงานการเดินทางเข้าใช้บัญชีทางออนไลน์ของฉันได้อย่างไร

ผู้ประสานงานการเดินทางของคุณจะไม่สามารถเข้าไปที่บัญชีทางออนไลน์ของคุณได้ เว้นแต่ว่าคุณได้แบ่งปันข้อมูลบัญชีของคุณกับผู้ประสานงานการเดินทาง

คำถามที่เกี่ยวข้อง