ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Skysurfers เคลมไมล์สะสมที่ขาดหายไปอย่างไร

ในการเคลมไมล์ที่ขาดหายไปในบัญชีของ Skysurfer สำหรับเที่ยวบินเอมิเรตส์ ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองที่มีชื่อระบุสามารถโทรติดต่อศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์ หรือส่งอีเมลมาหาเราพร้อมหมายเลขสมาชิก รายละเอียดบัตรโดยสารและหมายเลขอ้างอิงการจอง ในการเคลมไมล์ที่ขาดหายไปในบัญชีของ Skysurfer สำหรับธุรกรรมของพันธมิตร ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองที่มีชื่อระบุควรส่งอีเมลถึงเรา พร้อมด้วยรายละเอียดของบัญชี และสำเนาใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้อง