ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะใช้การเช็คอินทางออนไลน์ได้อย่างไร

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีการดำเนินการในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา

หากต้องการใช้การเช็คอินออนไลน์ คุณต้องทราบนามสกุลของผู้โดยสารทั้งหมดที่จะเช็คอิน และมีหมายเลขอ้างอิงการจอง/PNR จากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

เมื่อคุณมีข้อมูลที่จำเป็นแล้ว

  1. ไปที่หน้าการเช็คอินออนไลน์

  2. กรอกนามสกุลของคุณและหมายเลขอ้างอิงการจอง/PNR เพื่อเริ่มการเช็คอินของคุณ

  3. เลือกผู้โดยสารที่คุณต้องการเช็คอิน

  4. คุณอาจถูกขอให้ป้อนข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า หากถูกร้องขอโดยประเทศปลายทาง

  5. คุณจะมีตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงที่นั่ง และกรอกหมายเลข Emirates Skywards ที่ขาดไป ก่อนทำการเช็คอินออนไลน์ของคุณให้เสร็จสิ้น

    คุณยังคงสามารถเลือกที่นั่งได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและเหตุผลในการปฏิบัติงาน เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงที่นั่งของคุณก่อนออกเดินทางหรือบนเครื่อง หากมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นและคุณได้ชำระเงินในการเลือกที่นั่งไปแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา

  6. เมื่อกระบวนการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการออกบัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ให้บริการในสนามบินที่เลือก) ให้แก่คุณสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่านในคณะของคุณ โปรดพิมพ์* และนำบัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปที่สนามบิน โดยเผื่อเวลาให้เพียงพอในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์

    สำหรับการเดินทางไปยังหรือจากจุดหมายปลายทางบางแห่ง จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของคุณก่อนที่จะสามารถออกบัตรขึ้นเครื่องให้ได้ ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเช็คอินออนไลน์ - โปรดแจ้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินเพื่อรับบัตรขึ้นเครื่องของคุณ

*โปรดทราบว่าหากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ คุณก็ยังสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ เพียงแค่ไปที่สนามบิน หลังจากที่ทำขั้นตอนเช็คอินออนไลน์เสร็จแล้ว แสดงหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอินออนไลน์ที่กำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้เช็คอินทางออนไลน์แล้ว แต่ไม่มีใบเสร็จ
คำถามที่เกี่ยวข้อง