ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การเลื่อนขึ้นลำดับขั้นที่สูงขึ้นทำได้อย่างไร

หากต้องการเลื่อนระดับชั้นต่อไป คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกให้เพียงพอ หรือเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ให้เพียงพอในระหว่างช่วงพิจารณาคุณสมบัติระดับชั้น

เพื่อให้ถึงขั้นสมาชิกระดับเงิน คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้น 25,000 ไมล์ (หรือใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 25 เที่ยว)

เพื่อให้ถึงขั้นสมาชิกระดับทอง คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้น 50,000 ไมล์ (หรือใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 50 เที่ยว)

เพื่อให้ถึงขั้นสมาชิกระดับแพลตินั่ม คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้น 150,000 ไมล์

โปรดตรวจสอบ "บัญชีของฉัน" เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะลำดับขั้นของคุณและวันที่พิจารณาหลัก คุณไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอเลื่อนลำดับขั้นขึ้น เราจะเลื่อนคุณขึ้นไปยังลำดับขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับไมล์สะสมตามลำดับขั้นเพียงพอ

คำถามที่เกี่ยวข้อง