ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การเชื่อมโยงบัญชีผู้เยาว์หรือบัญชี Skysurfers เข้ากับบัญชี Skywards ของฉันทำได้อย่างไร

โปรดส่งจดหมายที่เซ็นชื่อกำกับไปยังศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ใกล้บ้านคุณ เพื่อขอให้บัญชี Emirates Skywards ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี Skywards Skysurfers หรือบัญชี Emirates Skywards สำหรับเด็กของลูกคุณ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกรวมอยู่ในจดหมายของคุณ