ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การรักษาสถานะระดับ Silver, Gold หรือ Platinum ทำได้อย่างไร

การรักษาระดับชั้นมีอยู่สองวิธี ดังนี้

  1. รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกให้เพียงพอ โดยการบินกับสายการบินเอมิเรตส์, flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่จัดจำหน่ายโดยเอมิเรตส์ แต่ทำการบินโดยสายการบินอื่นเท่านั้น

เมื่อคุณมาถึงระดับชั้นใหม่ คุณจะมีระยะเวลาคงที่ 12 เดือน เพื่อรับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกที่จำเป็นในการรักษาสถานะ ในระหว่างนั้น คุณจะต้องรักษาไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก 25,000 ไมล์หรือทำการบินที่มีสิทธิ์ 25 เที่ยวเพื่อให้อยู่ในระดับ Silver ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก 50,000 ไมล์หรือทำการบินที่มีสิทธิ์ 50 เที่ยวเพื่อให้อยู่ในระดับ Gold และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก 150,000 ไมล์เพื่อให้อยู่ในระดับ Platinum

หากคุณไม่สามารถรักษาให้อยู่ในระดับชั้นของคุณได้ หลังจากวันที่พิจารณา คุณจะถูกเลื่อนกลับไปยังระดับชั้นก่อนหน้านี้ ระบบการคัดคุณสมบัติระดับชั้นแบบวนกลับจะกลับมาอีก ซึ่งหมายความว่าเราให้คุณได้รับโอกาสพิจารณาทุกเดือนในช่วง 12 ถึง 13 เดือนต่อมา เพื่อกลับคืนสู่สถานะ

คำถามที่เกี่ยวข้อง