ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะขอแท็ก Emirates Skywards ไว้ติดกระเป๋าเดินทางได้อย่างไร

หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver หรือ Gold คุณสามารถรับแท็กจากทีมงาน Skywards ได้ที่สนามบินดูไบ (ศูนย์ Emirates Skywards แห่งใหม่ในพื้นที่ปลอดภาษีของอาคารเทียบเครื่องบิน B) หากคุณเป็นสมาชิกระดับ Platinum คุณจะได้รับแท็กกระเป๋าของคุณในชุด Skywards ที่จัดส่งถึงคุณ คุณขอรับแท็กได้ตลอดเวลาในระหว่างรอบของระดับชั้นของคุณ สำหรับสมาชิก Skywards Skysurfer พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้จะต้องเป็นผู้ขอแท็กแทนสมาชิก Skywards Skysurfer

คำถามที่เกี่ยวข้อง