ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถเคลมไมล์สะสมที่ยังไม่ได้รับจาก flydubai ได้อย่างไร

หากคุณมีไมล์ไม่ครบสำหรับเที่ยวบิน flydubai โปรดเข้าสู่ระบบและส่งใบเคลมออนไลน์ที่ flydubai.com