ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การเคลมไมล์สะสมสำหรับสมาชิกโบนัสครอบครัวทำได้อย่างไร

เพียงแค่ไปที่หน้าเคลมไมล์สะสมของเว็บไซต์ และป้อนชื่อการจองและหมายเลขบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินเอมิเรตส์ที่คุณต้องการเคลมไมล์สะสม Skywards ซึ่งจะต้องตรงกับชื่อการจองและหมายเลขบัตรโดยสารที่ข้อมูลของเราทุกประการ เพื่อให้การเคลมได้รับอนุมัติทางออนไลน์

โปรดทราบว่าสมาชิกครอบครัวไม่สามารถทำการเคลมย้อนหลังได้ สำหรับเที่ยวบินที่ใช้ไปแล้วก่อนเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสครอบครัว สมาชิกโบนัสครอบครัวไม่ได้รับไมล์สะสมจากกิจกรรมกับพันธมิตรของเอมิเรตส์