ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะต่ออายุผู้ได้รับการเสนอชื่อ Gold Partner โดยอัตโนมัติได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกต่ออายุ Gold Partner ของคุณโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาภายในรอบของระดับชั้น ด้วยการทำเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายต่ออายุโดยอัตโนมัติในส่วน Gold Partner ที่หน้าสิทธิประโยชน์ของคุณ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุ Gold Partner ของคุณโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ไม่ต้องทำเครื่องหมายเลือกที่กล่องกาเครื่องหมายต่ออายุโดยอัตโนมัติ หลังจากครบรอบของระดับชั้นของ Gold Partner ของคุณในปัจจุบันแล้ว คุณจะสามารถเสนอชื่อ Gold Partner รายใหม่ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง